16 octubre 2019

Unitat del coneixement

Hi ha un corrent de fons, una percepció cada vegada més intensa, que planteja la transmissió del coneixement, la tasca educativa, des d’un enfocament que superi la tradicional compartimentació dels sabers. En aquest sentit s’assagen, sobretot, noves metodologies d’ensenyament on s’intenten abordar els continguts des d’un enfocament multidisciplinari i, en el millor dels casos (de forma més intencional que efectiva) interdisciplinari o transdisciplinari.