14 gener 2010
Joan Queraltó, gerent d'Edu21

Un 2009 en crisi?

En diversos àmbits del nostre país, el 2009 ha estat sinònim de moltes crisis simultànies: crisi econòmica, crisi institucional, múltiples crisis polítiques i socials… Afortunadament, el món de l’educació ha estat capaç de sortir d’aquesta perillosa inèrcia: l’any 2009 també és l’any de la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada amb un ampli consens polític i social. I el 2009 també ha permés que des d’espais com Edu21 haguem pogut contribuir més intensament a reflexionar i actuar davant els reptes de present i de futur de l’educació a Catalunya.
Les quatre tribunes-taules rodones i les tres jornades de treball que vam organitzar l’any passat, així com la primera experiència de coaching  del juliol, han estat moments intensos de reflexió i actuació, que ens han permés treure algunes conclusions sobre la situació actual de l’educació al nostre país i les seves possibilitats de millora.

Així, creiem important destacar l’aposta que des d’Edu21 fem per l’apropament i la interacció fecunda entre la Pedagogia i les Neurociències, entre el coneixement aprofundit i actualitzat de les nostres bases neurobiològiques i les noves formes d’ensenyar i aprendre. Els experts ens han demostrat, des de l’anàlisi científic del nostre cervell, que la millor manera d’aprendre és ensenyar, i que el cervell només aprèn actuant, provant, responent. O que no hi ha aprenentatge sense emoció, perquè sense emoció no hi ha capacitat de memòria comprensiva o significativa. Edu21 vol seguir aprofundint en la interrelació entre el coneixement dels mecanismes biològics d’aprenentatge i la manera com eduquem, i és per això que el proper 9 de febrer hem convidat el Dr. Ignacio Morgado a una conferència a la que ja us podeu inscriure si hi esteu interessats, titulada Com el cervell aprèn, recorda i oblida.

Des d’Edu21 considerem cabdal reflexionar sobre què ha d’ensenyar l’escola; l’escola ha de ser un espai on s’aprengui a raonar, pensar, reflexionar, comprendre el món i ser crític amb criteri; on s’aprengui a conviure, a treballar en equip i a col·laborar; un espai  on es pugui esdevenir persona... Creiem que l’escola no ha de defugir el debat sobre els valors, ans el contrari, l’escola sempre educa en valors, i ho ha de fer conscientment a partir de les conviccions d’una comunitat educativa coherent. L’escola no ha de viure al marge de les famílies, ni aquestes han de delegar l’educació únicament i exclusiva en l’escola; hem d’aconseguir augmentar la confiança i la comunicació entre família i escola, a partir de la responsabilització d’uns i altres en els seus àmbits educatius corresponents.

I l’escola ha de ser capaç d’aprofitar l’excel·lència d’alguns per aixecar els diversos talents de la majoria; Edu21 planteja una visió crítica sobre un sistema educatiu que produeix cada any al voltant del 30% de fracàs escolar en l’educació obligatòria. Volem un sistema educatiu que reconegui, desenvolupi i faci ressaltar el talent dels alumnes; no només el talent excepcional, sinó tots i cadascun dels talents, explícits o potencials.

Volem, també, una escola on tothom tingui el seu espai, amb projectes de centre i organitzatius singulars en funció de les pròpies característiques i necessitats que requereix un determinat tipus d’alumnat. Una escola que es plantegi obertament ajudar als nois i noies a esdevenir ciutadans catalans, amb plena normalitat i des del màxim rigor, seguint un model de caire intercultural que posi l’accent en la interacció; buscant espais de coincidència entre les cultures però sense renunciar a elements diferencials, ni dels autòctons ni dels foranis.

I volem una escola que es consideri digital, que integri de forma natural els nous llenguatges tecnològics i audiovisuals. Una escola que passi d’una forma analògica d’entendre l’educació –basant-se molt en la idea bàsica d’ensenyar-, cap a unes formes més digitals d’entendre l’educació, posant l’èmfasi en l’aprendre. En aquest sentit, ja estem preparant una jornada sobre l’ús del llibre digital, una de les principals novetats d’aquest 2010 als nostres centres.

A Edu21 reflexionem sobre tots aquests aspectes, i també treballem en les seves aplicacions; el passat mes de juliol vam realitzar els primers entrenaments professionals intensius (“coaching Edu21”), on vam poder posar-los en pràctica, a partir del tema de la tutoria, amb un grup de mestres i professors. I aquest mes de febrer us oferim un nou coaching sobre el lideratge d’equips docents, al que ja us podeu inscriure si hi esteu interessats.

L’any 2009 ha estat un any de crisis, al que des del món de l’educació hem donat resposta amb consensos i feina; des d’Edu21 també hem volgut fer la nostra aportació a la reflexió i l’actuació del conjunt de la comunitat educativa del país. Estem segurs que el 2010 que tot just comencem tindrem moltes ocasions per tal de seguir avançant amb tots vosaltres en l’anàlisi i l’actuació davant dels múltiples reptes de l’educació a Catalunya.