11 novembre 2003
Comissió Europea

Reformas urgentes para coronar con éxito la estrategia de lisboa

Comunicació de la Comissió Europea: urgeixen les reformes per coronar amb èxit l'estratègia de Lisboa

com_2003_685-a1_23013_es.pdf