25 de novembre de 2008
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Rambla de Catalunya 8, principal, Barcelona

VI Tribuna: Com millorar els recursos econòmics dels centres educatius

Explorem fòrmules imaginatives més enllà de les queixes. 

Edu21 vol contribuir al diàleg de les idees i les iniciatives que plantegin alternatives a l’actual insuficiència econòmica dels centres educatius públics i concertats catalans. Uns i altres tenen raons per reclamar justament més recursos financers però, més enllà d’això, cal estimular aquelles iniciatives que puguin assenyalar noves vies de finançament i que serveixin per poder prestar un servei de major qualitat i excel·lència. Ho vam debatre en una taula rodona amb Eva Salvà (Secretària General de l’Agrupació Escolar Catalana), Maite Gorriz (Directora de l’IES Priorat i Secretària de la Junta Central de Directors de Centres Públics de Secundària), Enric Puig (Secretari General de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya) i Albert Serra (Professor associat del Departament de Política d’Empresa i de l’Institut de Direcció i Gestió Pública d’ESADE), amb l’objectiu de trobar noves fórmules de finançament.

Detalls de l’activitat

Dia: 25 de novembre de 2008

Hora: 19:30h

Lloc: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. (Rambla de Catalunya 8, principal, Barcelona)

 

Resum de l’activitat (26-11-2008)

“En un entorn de crisi els experts reclamen més autonomia dels centres per a gestionar els recursos”

Els centres educatius catalans han de deixar de “distribuir igestionar la misèria” si realment “volen ser competitius i prestar unservei de major qualitat i excel·lència”. Així de contundent es vamanifestar ahir Eva Salvà, secretària general de l’Agrupació Escolar Catalanadurant la taula rodona que va organitzar a Barcelona el projecte educatiu Edu21 que promou el Centre d’Estudis Jordi Pujol.La resta de participants en aquesta nova edició del cicle Tribuna, querepresentaven a diferents opcions de centres educatius –públics i privatsconcertats bàsicament– també van recolzar sense embuts aquesta tesi.

 

 

Per  Maite Górriz, directora de l’IES Priorat isecretària de la Junta Central de Directors de Centres Públics de Secundària deCatalunya, “totes les escoles tenen els mateixos problemes de finançamentsigui quina sigui la seva titularitat, pública o privada”. Segons aquestaprofessional la manca de recursos “ens aboca a gastar menys i a ser mésimaginatius però el problema de fons continua latent”. Una de les solucionsque es va apuntar a la taula rodona per resoldre aquesta situació és conèixerquin és el cost real d’una plaça escolar, “que sempre ha de ser més car al’escola pública”, segons va apuntar Enric Puig, secretari general de la Fundació EscolaCristiana de Catalunya. “L’administració no vol aclarir quin és el preu realde les places escolars”, va dir, i aquesta opacitat provoca “l’ofegamentfinancer dels centres”.

 

Altrasolució possible per optimitzar la gestió dels recursos és que es concedeixi unmajor marge de gestió als professionals dels centres: “el sistema s’ha dedesburocratitzar i descentralitzar si volem que rutlli correctament”, vadir Albert Serra, professor associat del Departament de Política d’Empresa i del’Institut de Direcció i Gestió Pública d’ESADE. Per aquest expert la nova lleid’educació de Catalunya pot ser una bona oportunitat per millorar les coses entots els sentits, “també en el del finançament dels centres”. Serratambé va comentar que la crisi econòmica “ens farà baixar del núvol del’estat del benestar actual tot i que també – va afegir– pot ser unrevulsiu per millorar i solucionar problemes”.

 

Malgratreconèixer que durant els darrers deu anys l’administració ha destinat mésdiners que mai al sector educatiu, els participants en aquesta sisena Tribunade l’Edu21 van criticar que aquests recursos només hagin beneficiat alprofessorat. “La despesa principal del sistema és el cost del professorat”,va dir Maite Górriz. “S’han destinat molts diners per millorar els sous delsdocents sense demanar res a canvi”, va denunciar Eva Salvà, que es vamostrar partidària “d’elevar el nivell d’exigència dels professionals”.Així mateix va afegir que “els centres també ens hem d’acostumar a donarcomptes de com gastem els diners i a que ens avaluïn”.

 

Vídeos

Vídeo-resum de la VII Tribuna

Ponents

Maite Gorriz, Directora de l’IES Priorat i Secretària de la Junta Central de Directors de Centres Públics de Secundària.

Enric Puig, Secretari General de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya

Eva Salvà, Secretària General de l’Agrupació Escolar Catalana

Albert Serra, Professor associat del Departament de Política d’Empresa i de l’Institut de Direcció i Gestió Pública d’ESADE

 

Materials d’interès

Nota de premsa (26-11-2008)

Gestionar l’autonomia dels centres; gestionar el finançament (Enric Roca)