01 de abril de 2019

Primera reunió de la segona etapa del grup EduEstat

El grup EduEstat es va tornar a reunir el passat 1 d’abril, amb l’objectiu d’elaborar propostes per un nou sistema educatiu.