Presentació del llibre “Qui té raó? El permanent debat dialèctic en l’educació” de Jaume Sarramona

Presentació del llibre “Qui té raó? El permanent debat dialèctic en l’educació” de Jaume Sarramona, el proper dimarts 25 de novembre a les 19h, a càrrec de l’autor, i d’Enric Roca, coordinador d’Edu21. La presentació es farà prèviament a la VI Tribuna d’Edu21: Com millorar els recursos econòmics dels centres educatius.

“Qui té raó? El permanent debat dialèctic en l’educació” està estructurat en forma de diàleg entre dos suposats professionals de l’educació, els quals encarnen dues posicions que, en cadascun dels temes tractats, es podrien considerar antagòniques. La realitat, però, és que si la veritat existeix està molt repartida. Afegim que aquests diàlegs se situen en un marc de plena democràcia social, on les idees són defensables sempre que no vulnerin els drets bàsics de la persona.

Els temes tractats són sens dubte objecte de preocupació cabdal en aquests temps històrics i en el nostre context immediat. Per això, l’autor desitja que l’obra sigui un ajut per posar a prova els propis criteris, i ajudin a comprendre millor els posicionaments dels qui pensen diferent d’un mateix.

Vídeo de la presentació

Nota de premsa presentació llibre