22 de novembre de 2018
Escola Pia de Catalunya

Lideratge pedagògic d’equips directius a l’Escola Pia de Catalunya

Formació impartida en tres sessions per Edu21 i destinada a directors gerents i pedagògics de l’Escola Pia de Catalunya, amb els objectius següents:

 1. Reforçar el lideratge pedagògic, a partir de diverses tècniques i estratègies, perquè puguin exercir tasques efectives en els nous escenaris pedagògics i de treball en equip.
 2. Participar del canvi de rol docent que significa el desenvolupament del projecte SUMMEM en els vessants interdisciplinaris del currículum, de l’acompanyament i orientació integral de l’alumnat considerat individualment i com a integrant d’un determinat grup social (classe).
 3. Formular modalitats d’organització del professorat (codocència; multidocència) i de l’alumnat (tutoria entre iguals, treball cooperatiu) a partir dels propis canvis que comporta el nou model educatiu.
 4. Practicar, a partir de l’estudi de casos, simulacions de situacions professionals, tècniques de dinàmica de grups i de la teoria dels estils de treball, la reflexió i l’acció pràctica del lideratge d’equips docents en la vessant organitzativa i pedagògica.

 

Continguts:

 • Concepte i pràctica del lideratge pedagògic. Lideratge d’equips.
 • Elements teòrics adjacents al projecte SUMMA. Concepte d’interdisciplinarietat.
 • Estils de treball (“model de lletres”) i aplicació a la pràctica de composició, gestió i lideratge d’equips.
 • Ús del sociograma relacional com a tècnica complementària del coneixement d’equips, i com a eina per a la composició en treball cooperatiu, tutoria entre iguals, etc.
 • La gestió de problemàtiques personals i grupals en els equips.
 • La comunicació verbal i no verbal.
 • Observació i devolució pedagògica de la gestió docent d’aula.
 • Modalitats de codocència i multidocència segons finalitats pedagògiques.
 • Les reunions d’equip: característiques i gestió.