03 de novembre de 2006
Hotel Imperial Tarraco, Tarragona

III Tribuna: “factors d’èxit i fracàs dels resultats PISA a diferents països: què podem aprendre a Catalunya?”

El Doctor Ferran Ferrer, Catedràtic d’Educació Comparada de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens va explicar les característiques i resultats més rellevants de l’informe PISA-2003, la tipologia de factors d’exìt escolar associats a l’informe (context, sistema educatiu, escola i aula), i les seves reflexions i propostes per a Catalunya a partir d’aquest informe.

El Dr. Ferran Ferrer va defensar que els factors que marquen l’èxit educatiu són múltiples, agrupats en quatre grans grups: el context de l’estudiant, on la importància social que es dóna a l’educació i el valor social de l’esforç són tan importants com la família i la preocupació social per la infància; el propi sistema educatiu, amb elements clau com el prestigi i la formació dels professors, la inversió en educació, la descentralització i l’organització curricular; els factors associats a l’escola, on apareixen elements com la implicació personal dels professors amb els seus alumnes, el rol del professor encarat a l’aprenentatge i no al’educació, la preocupació i resistència a la innovació, els índex de repetició i la possible agrupació flexible per nivells i no per itineraris; i, finament, tots els factors associats a l’aula, com són la importància del clima d’aprenentatge, la memòria i el càlcul mental, el valor de l’esforç en aquest context i el llibre de text com a eix vertebrador.

Prèviament a l’acte es va presentar el projecte Edu21 i les seves activitats en una roda de premsa al mateix hotel Imperial Tarraco. En aquesta presentació, Jordi Pujol va defensar la necessitat d’inculcar la “moral de l’esforç” als estudiants, per tal de millorar el sistema educatiu.

Materials

Ponència Ferran Ferrer

Resultats comparats del sistema educatiu de Catalunya

Recull de premsa

Diari de Tarragona (1)

Diari de Tarragona (2)

Diari de Tarragona (3)

Diari de Tarragona (4)

Avui

VilaWeb – El Punt