12 de juny de 2006
Auditori Winterthur, Barcelona

II Tribuna: “ensenyar i educar avui a Catalunya”

Una conversa “privada” i espontània entorn el món de l’educació avui a Catalunya, entre dos professionals de l’àmbit que viuen la realitat de l’ensenyament a peu d’obra i quotidianament: Jaume Cela com a director i mestre de primària al CEIP Escola Bellaterra i Pere Pena com a professor de secundària de l’IES Caparella de Lleida.

L’interès principal de l’organització en aquest nou format de Tribuna era buscar l’espontaneïtat i fluïdesa de la conversa entre dos convidats, a fi de poder superar algunes rigideses que s’esdevenen en estructures més formals d’exposició  (conferències, debats, …) i reduir al màxim el paper del moderador com a regulador de la conversa, que òbviament ha de girar entorn al tema central de la convocatòria. 

En el cas de la conversa entre Jaume Cela i Pere Pena, es complí amb escreix aquest objectiu, i en molts moments, tot parlant d’ensenyar i educar avui a Catalunya, quedava ben palès que la conversa era carregada de contingut però amb molts moments d’informalitat. 

Un altre aspecte que també s’havia previst des de l’organització, en cas que calgués alimentar aquesta conversa amb nous filons temàtics, fou el de fer arribar a la taula preguntes per escrit. Donada la fluïdesa i ritme de la conversa central, es feu difícil incorporar-hi aquestes aportacions del públic a fi i efecte de no contradir-nos en el primer objectiu.  Per aquest motiu hem cregut oportú recollir aquí la llista completa de preguntes que varen arribar a la taula, com un document derivat d’aquella Tribuna i nou document de treball i reflexió d’Edu21.

Vídeo-resum.