Coaching Edu21: LIDERATGE D’EQUIPS DOCENTS, 2a edició

Calendari i horaris: Dies 5, 6 i 7 de juliol de 9:00h a 13:30h i de 15:30h a 18:30h.

 

Finalitats i continguts:

Es pretén que, mitjançant aquestes jornades de coaching, els assistents puguin aplicar coneixements de tipus pràctic (competencials) en el seu centre i en les tasques pròpies de la direcció, coordinació o conducció d’equips docents posant especial èmfasi en les competències de lideratge en la gestió de reunions, entrevistes, situacions de conflicte, gestió comunicativa i emocional, etc.

Es prioritzarà la mirada sobre els processos de comunicació (verbals i no verbals) dels participants, de les seves habilitats per a la planificació, l’organització i l’avaluació de la tasca directiva, de coordinació i de conducció d’equips, la generació de confiança, etc. S’analitzaran els punts forts i els febles de cada participant en aquests aspectes, tot proporcionant instruments i estratègies per a potenciar els primers i amortir els segons optimitzant, doncs, les pròpies competències de direcció i lideratge d’equips docents. 

Es treballaran els següents continguts:

  • Models de lideratge i les seves competències en l’àmbit educatiu (visió i estratègia; adaptació al canvi; superació d’obstacles; capacitat comunicativa; motivació dels recursos humans).
  • Els processos i les dinàmiques pròpies dels equips. Tècniques de dinàmica de grups.
  • Les entrevistes a alumnes, pares, professors, administradors…
  • Les reunions docents i la seva conducció eficaç.
  • La gestió de la informació i la comunicació en el centre.
  • Projecte educatiu, projecte de direcció, actuació estratègica i rendiment de comptes.
  • La gestió emocional i de les relacions personals en els equips i a nivell individual.
  • La motivació, el compromís, la voluntat, la confiança, la referència.
  • La reproducció de situacions professionals vinculades a la conducció i lideratge d’equips docents i que requereixen un adequat maneig de l’estrès i de les habilitats personals.

Metodologia:

S’utilitzarà una metodologia de simulacions filmades que permeterà una anàlisi acurada de les competències que es posen en joc en les activitats professionals docents on el rol de lideratge resulta fonamental.

Es combinarà el coaching de grup gran amb sessions de grup reduït amb un coach específic que exercirà de referent personal. Els coachs ajudaran als participants a transferir els aprenentatges treballats en les sessions als seus llocs de treball de referència i possibilitaran, via mail, el contacte amb el tutelat fins començat el nou curs escolar al setembre.

També, mitjançant un bloc específic que Edu21 obrirà d’aquest coaching es podrà mantenir la comunicació, l’aprofundiment i l’intercanvi d’experiències entre tots els participants del coaching, dels seus coachs i de tots aquells interessats en la temàtica que s’hi vulgui afegir.
 

 

Programa i activitats

  Dilluns, 5 de juliol de 2010
8:45h Rebuda i lliurament de material.
9:00h Activitat inicial.
10:00h Simulació 1: CONFIANÇA.
11:00h Cafè-descans.
11:30h Simulació 1: CONFIANÇA. Visionat i reflexió.
13:30h Fi activitats matí
   
15:30h Coaching en petits grups
16:45h Cafè-descans
17:15h Activitat: lideratge i treball en equip (J. Garriga)
18:30h Fi jornada
   
   Dimarts,6 de juliol de 2010
9:00h Simulació 2: CONDUCCIÓ.
10:00h Activitat: Conducció i lideratge. (J. Queraltó)
11:00h Cafè-descans
11:30h Simulació 2: CONDUCCIÓ. Visionat i reflexió.
13:30h Fi activitats matí
   
15:30h Coaching en petits grups
16:45h Cafè-descans
17:15h Activitat: dinàmica de grups i lideratge (A. Serrat)
18:30h Fi jornada
   
  Dimecres, 7 de juliol de 2010
9:00h Simulació 3: COMUNICACIÓ
10:00h Activitat: La comunicació en les organitzacions educatives (A. Lacruz)
11:00h Cafè-descans
11:30h Simulació 3: COMUNICACIÓ. Visionat i reflexió.
13:30h Fi activitats matí
   
15:30h Màster class: El lideratge a l’escola (Pepe Menéndez)
16:45h Cafè-descans
17:15h Avaluació i comiat
18:30h Fi jornada

 

 

Equip docent i coachs:

Jordi Garriga, consultor.

Albert Lacruz, pedagog i assessor educatiu i empresarial. 

Màrius Martínez, pedagog i professor de Pedagogia de la UAB.

Pepe Menéndez, director adjunt de Jesuïtes Educació.

Francesc Xavier Moreno, doctor en Psicologia i professor de Pedagogia de la UAB.

Joan Queraltó, gerent d’Edu21 i consultor.

Enric Roca, coordinadord’Edu21 i professor de Pedagogia de la UAB.

Albert Serrat, expert en dinàmiques de grup.

 

Lloc: Casa de la Cultura. Carrer Castellví, 20 (Sant Cugat del Vallès)

 

 

Material del curs: Una part es lliura a les jornades i altre es facilita mitjançant elbloc específic d’Edu21; DVD de les sessions i certificació del curs.

 

Preu:  200 € 

 

Inscripcions fins l’1 de juliol de 2010

 

Activitatreconeguda en el Pla de Formació del Departament d’Educació (30 hores)

 

Les places són limitades. La celebració o cancel·lació de l’activitat vindrà condicionada per un nombre mínim d’assistents.