Coaching Edu21: LIDERATGE D’EQUIPS DOCENTS

Calendari i horaris: Dies 12-13 de febrer i 5-6 de març de 17:30h a 21h els divendres i de 9h a 14h els dissabtes. A més, una hora a convenir de coaching individual entre les dues jornades.

 

Contingut: Edu21 planteja unes jornades d’entrenament professional intensiu per a docents amb la intenció de treballar la temàtica del lideratge d’equips docents, tant adreçats a professionals que exerceixin o vulguin preparar-se per exercir la direcció o altres càrrecs propis dels equips directius dels centres, com la resta de docents que han de liderar i conduir equips de professors, ja sigui perquè exerceixen càrrecs de gestió o coordinació o bé perquè, com a tutors, els correspon la tasca de coordinar els equips docents de la seva classe.

 

Es pretén que, mitjançant aquestes jornades, els assistents puguin aplicar aquests coneixements pràctics en el seu centre i en les seves tasques de direcció, coordinació o conducció d’equips docents i, també, les tasques pròpies d’aquesta conducció i lideratge (gestió de les reunions, entrevistes, sistemes de comunicació i gestió emocional, etc.).

Es treballaran els següents continguts:

 

 • Models de lideratge.
 • Les competències pròpies del lideratge en l’àmbit educatiu:
  • visió i estratègia
  • adaptació al canvi
  • superació d’obstacles
  • capacitat comunicativa
  • motivació dels recursos humans
 • Els processos que suceeixen als equips.
 • Les entrevistes a alumnes, pares, professors, inspectors, tècnics…
 • Les reunions docents: d’equip directiu, de consell escolar, de claustre, de caps de departament, d’equip docent de grup… Creació del clima adequat.
 • La gestió de la informació i la comunicació en el centre.
 • El paper i l’ús de les TIC al servei de la direcció del centre, el lideratge i la comunicació. Reforçament dels usos habituals de les TIC:
 • Projecte educatiu, projecte de direcció, actuació estratègica i rendiment de comptes.
 • La gestió emocional i de les relacions personals en els equips i en el personal docent també individualment considerat.
 • La motivació, el compromís, la voluntat, la confiança.
 • La reproducció de situacions professionals vinculades a la conducció i lideratge d’equips docents i que requereixen un adequat maneig de l’estrès i de les habilitats personals.

 

 

Es prioritzarà la mirada sobre els processos de comunicació (verbals i no verbals) dels participants, de les seves habilitats per a la planificació, l’organització i l’avaluació de la tasca directiva, de coordinació i de conducció d’equips, la generació de confiança… i s’analitzaran els punts forts i els febles de cada participant en aquests aspectes, tot proporcionant instruments i estratègies per a potenciar els primers i amortir els segons.

Es combinarà el coaching grupal amb l’individual. Per això cada participant tindrà un coach personal que serà l’encarregat d’ajudar a transferir els aprenentatges treballats en grup al bagatge personal del seu tutelat. També aquest mateix coach serà el responsable de fer una sessió individual de seguiment i d’aprenentatge entre els dos períodes de les jornades i serà la persona de referència, tant en els dies de les jornades, com posteriorment a l’acabament per assessorar el desenvolupament d’allò adquirit durant un temps posterior a la darrera jornada. També, mitjançant el bloc i el correu electrònic podrà mantenir el contacte amb el participant al que li fa de coach.

 

Programa i activitats

  Divendres, 12 de febrer de 2010
17:15h Rebuda i lliurament de material.
17:30h Activitat inicial.
18:00h Presentació i treball grups-coach.
18:30h Simulació 1: CONFIANÇA.
20:15h Activitat 1: Gestió del confort de treball.
   
   Dissabte, 13 de febrer de 2010
9:00h Master class: Àngel Castiñeira: Líders i referents en educació.
10:30h Simulació 2: CONDUCCIÓ.
12:30h Activitat 2: Lideratge i treball en equip.
13:30h Treball grups-coach.
   
   Divendres, 5 de març de 2010
17:30h Reunió amb els coachs.
17:45h Activitat 3: La comunicació en les organitzacions educatives.
18:45h Cafè-descans
19:00h Sessió teòrico-pràctica: Les TICs i el lideratge educatiu
   
  Dissabte, 6 de març de 2010
9:00h Simulació 3: COMUNICACIÓ
11:00h Cafè-descans
11:30h Master class: Pepe Menéndez: El lideratge a l’escola.
12:45h Avaluacions i cloenda.

 

 

Equip docent i coachs:

Àngel Castiñeira, professor d’ESADE.

Àngels Domingo, doctora en Pedagogia.

Jordi Garriga, consultor.

Albert Lacruz, pedagog i assessor educatiu i empresarial. 

Màrius Martínez, pedagog i professor de Pedagogia de la UAB.

Pepe Menéndez, director adjunt de Jesuïtes Educació.

Francesc Xavier Moreno, doctor en Psicologia i professor de Pedagogia de la UAB.

Miquel Àngel Prats, mestre, professor de Pedagogia a la URL i director del CETEI.

Joan Queraltó, gerent d’Edu21 i consultor.

Enric Roca, coordinadord’Edu21 i professor de Pedagogia de la UAB.

 

Lloc:CETEI-Centre de Tecnologies Ituarte (Av. M. de Déu de Bellvitge, 110, L’Hospitalet).

 

 

Material del curs: Una part es lliura a les jornades i altre es facilita mitjançant un bloc específic que obre Edu21 en la seva web amb coincidència amb l’activitat; DVD de les sessions i certificació del curs.

 

Preu:  200 € 

 

Inscripcions fins el 8 de febrer de 2010

 

Activitatreconeguda en el Pla de Formació del Departament d’Educació (30 hores)

 

Inscripcions

El preu de l’activitat és de 200 Euros

En aquest moment no queden places disponibles.