3 febrer 2018

Joaquín Gairín Sallán

Mestre, graduat social, llicenciat en pedagogia, llicenciat en psicologia i doctor en pedagogia. Catedràtic de didàctica i organització educativa al Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Dirigeix l’equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO), grup d’investigació reconegut com a consolidat per la Generalitat de Catalunya.

Ha impartit docència en centres de primària, secundària, universitat i en programes d’ensenyament a distància. Ha estat director d’un centre educatiu de primària, així com coordinador d’estudis nocturns a la Facultat de Filosofia i Lletres, degà de la facultat de ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, director del Departament de Pedagogia Aplicada, i director de l’Institut de Ciències de l’Educació de la mateixa universitat.