30 setembre 2010
Enric Roca, coordinador d'Edu21

Del discurs a l’acció

Edu21 emprèn un nou curs amb objectius i energies renovades. La nostra raó de ser ha estat i és contribuir a la millora del sistema educatiu català. En conseqüència, tenim molta feina a fer. No insistirem sobre les mancances de l’educació a Catalunya ni sobre les prioritats que caldria emprendre des del punt de vista de la política educativa, la formació dels docents, la renovació curricular i didàctica, etc. Ja ho hem fet abastament i continuarem insistint-hi. Ara és l’hora de passar a l’acció.
Del recorregut fet fins ara podem extreure que hem escoltat a molts docents a partir de les jornades sobre temes educatius específics que Edu21 ha anat desenvolupant durant aquests anys. També hem escoltat a experts rellevants en diferents camps en les tribunes destinades a aprofundir sobre un temàtica educativa, a contrastar opinions o a facilitar-ne el diàleg. Veus diverses, plurals, plenes de sentit comú. A més hem organitzat dos seminaris on hem aprofundit en les propostes de renovació que calia emprendre per a millorar la nostra educació. També hem iniciat una aposta decidida per impulsar i organitzar unes jornades d’entrenament intensiu professional (coaching educatiu) que s’han ocupat de temes clau per a la millora del sistema. Sent tot això molt important, i tenint la ferma voluntat i convicció de continuar-ho i aprofundir-ho, ara ens cal fer una altra passa endavant. Hem de continuar escoltant sí però ha arribat l’hora de proposar, mostrar, assajar i endegar camins de reforma efectius, pràctics, visibles i convincents.

Estem convençuts que cal un canvi de model educatiu, un nou paradigma didàctic i pedagògic que ofereixi respostes funcionals als principals problemes que el nostre sistema educatiu té avui plantejats. Ens cal definir un currículum bàsic que sigui veritablement interdisciplinar i de caire essencial pel que fa als continguts. Un currículum molt flexible capaç d’adaptar-se als diversos projectes curriculars que cada centre, a la llum del seu projecte educatiu, vulgui desenvolupar a partir de la seva autonomia reconeguda. Autonomia que té, evidentment, com a contrapès necessari l’avaluació externa i rigorosa. Resulta primordial també modificar el funcionament tradicional de l’aula. Cal fer compatibles alhora diferents propostes d’aprenentatge adreçades a la diversitat d’alumnat present. Això comporta modificar els espais escolars, els horaris rígids, els agrupaments per matèries, etc. Així mateix, significa transformar tots els espais educatius del centre en àmbits virtuals connectats a la xarxa, que permetin accedir al coneixement trencant així les fronteres temporals i espacials. Per això cal que la tecnologia es posi al servei del projecte didàctic i que el paper del professorat a l’aula es transformi cap a modalitats de treball simultani de dos o més docents junts a l’aula, i que combini espais educatius en què prevalguin accions individualitzades, en petit equip o gran grup.... I sobretot cal un gran compromís de seguiment personalitzat de l’alumne a partir de potenciar aquella tasca de tutoria que acompanyi al noi o noia de forma molt estreta i en períodes més llargs.

Tot això resulta fàcil teoritzar-ho, escriure-ho, raonar-ho... però és molt més difícil portar-ho a la pràctica. Doncs bé, Edu21 ho vol fer. Vol ajudar a assajar i comprovar en l’acció la viabilitat educativa d’aquestes o altres mesures de reforma didàctica i pedagògica. Ningú substitueix el que està fent per un altre model si no pot veure i comprovar els seus avantatges. El món educatiu es troba cansat que li venguin fum. Cal endegar la renovació tot practicant-la a poc a poc, tema a tema, aspecte a aspecte, però això sí sense pausa. Caldrà anar modificant el que faci falta, analitzant-ho des de tots els punts de vista, mesurant i valorant els resultats obtinguts... I s’haurà de fer amb rigor i sistematisme però al mateix temps amb molta il·lusió i ambició.

Edu21 plantejarà jornades temàtiques en què abans d’escoltar les diverses opinions dels mestres, professors i altres agents del sistema educatiu, mostrarà i practicarà les alternatives que proposa de substitució d’actuals pràctiques que ofereixen pobres resultats. Caldrà una tasca de disseny d’aquestes alternatives didàctiques molt acurada, consultant a especialistes i a pràctics, simulant escenaris molt propers als ambients reals d’aula i/o entrant en les aules dels nostres centres quan sigui necessari. Tot això sotmetent-ho després a escrutini crític per part de mestres, professors i experts del món educatiu o de disciplines afins. Finalment, recolzarem i impulsarem la transferència de les noves propostes a aquells centres que les vulguin portar a la pràctica.

Per transformar el nostre sistema educatiu i assolir estàndards d’alta qualitat ens cal passar del discurs a l’acció, de les propostes als canvis i dels assajos a la quotidianitat. Comptem amb tots els col·laboradors i seguidors d’Edu21 per a fer-ho possible.