16 octubre 2019

Comunicat d’Edu21 arran de la sentència del Tribunal Suprem

Edu21 és una entitat al servei de la millora de l’educació a Catalunya, per la qual cosa genera reflexions i propostes per innovar i optimitzar els processos educatius. Ho fa reconeixent les aportacions que la tradició pedagògica catalana ens ha llegat, analitzant la realitat de la situació actual i estudiant de forma prospectiva els reptes del futur.

Aquesta feina només és possible des d’una forta imbricació amb el teixit social, cultural, lingüístic i cívic de Catalunya des d’on es situen les propostes per millorar la formació i l’educació de tots els ciutadans. I és aquest compromís social i cívic amb el país el que ens porta a denunciar la greu vulneració de drets bàsics que comporta la recent sentència del Tribunal Suprem. No només es tracta d’una sentència injusta i, per tant, inhumana per les persones condemnades i les seves famílies, sinó, per extensió, per al conjunt de la població de Catalunya.

Edu21 proclama la seva adhesió a tots els actes i manifestacions que la societat catalana emprengui cívicament per denunciar aquesta vulneració de drets col·lectius.