3 febrer 2018

Carles Mata i Clavell

Llicenciat en Psicologia i en Filologia catalana, Màster en Lingüística Aplicada per la UB de Barcelona. Catedràtic de Llengua i Literatura Catalanes. Director de l'IES Salvador Espriu, amb experiència en càrrecs directius durant 17 anys, dels quals 15 són ininterromputs. President d'AXIA (associació de directius de centres públics de primària i de secundària de Catalunya), AXIA està integrada en la Federació espanyola de directius (FEDADi) i en l'europea (ESHA). Ha escrit diversos articles relacionats amb la direcció . Col·labora habitualment en diversos seminaris de la Fundació Bofill, l'últim dels quals ha estat el Professorat i el sistema educatiu català. Ha estat jurat visitant del primer premi d'Eduació de la Fundació del Cercle d'Economia.