Butlletí: 55

Millorar la comprensió lectora: un objectiu permanent (editorial)

De l’11 al 14 del passat mes de juliol, Edu21 organitzà el seu primer coaching educatiu sobre comprensió lectora. Esdevingué una proposta innovadora perquè vinculava tècniques procedents

Saber-ne més

Geoinformació: educant l’usuari del futur (col·laboració)

S’estima que aproximadament més del 80% de la informació que la societat gestiona i utilitza en l’actualitat té una component geogràfica, o dit d’una altre manera, no ens resulta útil sense saber-ne les coordenades a les que aquesta informació resta

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

El cerebro infantil


L’estudi del cervell ha tingut resultats espectaculars els darrers anys, però aquests coneixements s’han aplicat més a la clínica que a l’escola i a l’educació. No es tracta que tots ens fem neuròlegs, sinó que tinguem una idea general de com funcion
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

ITworldEdu2011


Web de la quarta edició d’ITworldEdu, el gran punt de trobada internacional cap a l’excel·lència de la tecnologia educativa entre la indústria i els serveis educatius de tots els àmbits, que té com objectiu buscar conjuntament solucions que permetin
Saber-ne més

NOTÍCIES

Comunicat

 
Atesa la situació creada per la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que s’afegeix a accions precedents dirigides a qüestionar l’actual model lingüístic a les escoles de Catalunya, Edu21, com a entitat al servei de l’educaci
 

ISSN 1988-544X