Butlletí: 37

Màster de Secundària: a la fi, el començament (editorial)

Una de les aportacions de l’any 2009 ha estat, en el terreny educatiu, l’inici oficial de l’esperat Màster de Formació del Professorat de Secundària que ha vingut a substituir el CAP (Curs d’Aptitud Pedagògica) d’una longevitat escandalosament

Saber-ne més

L’ésser humà és un animal audiovisual (col·laboració)

En l’univers de la comunicació s’ha pogut constatar que en l’expressió escrita la significació prové només dels signes lingüístics, en canvi en l’expressió verbal oral són molt més importants els signes no lingüístics com la presència física, el to,

Saber-ne més

Família i escola: un binomi imprescindible (col·laboració)

La consideració de l’àmbit familiar com a partenaire indefugible de l’escola, apareix com una constant en tots els estudis i investigacions. I no només en els ensenyaments d’infantil i primària –on podria semblar que és més “natural” per l’eda

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Aprendizaje servicio (ApS). Educación y compromiso cívico.


L’aprenentatge servei és una metodologia que combina en una sola activitat l’aprenentatge de continguts, competències i valors amb la realització de tasques de servei a la comunitat. L’aprenentatge servei parteix de la idea que l’ajuda mútua és un me
Saber-ne més

WEB RECOMANAT

eLearning Papers


Publicació periòdica online d’articles sobre la situació actual de l’e-learning a les escoles, universitats, empreses, societat civil i institucions. Inclou un editorial, articles i entrevistes, i es publica cinc cops a l’any. Disposa d’un resum exec
Saber-ne més

ISSN 1988-544X