Butlletí: 3

Edu21: segona fase (editorial)

La primera fase del Projecte Edu21 començà amb la jornada de Terrassa del 19 de juliol del 2005; un conjunt de professionals de l’ensenyament iniciaren un debat d’on sorgiren tot un seguit de reptes i preocupacions al voltant de la millora de la qual

Saber-ne més

Carta d’acomiadament per als nens i nenes de quart (col·laboració)

L’autora, tutora d’un curs de quart de primària, comparteix amb nosaltres la carta d’acomiadament que va llegir als seus alumnes el darrer dia de curs, on s’adreça a tots ells d’una manera emotiva i sincera.

Saber-ne més

La conducta pertorbadora a l’aula: un conflicte d’avui i un problema pel futur (col·laboració)

Els conflictes de conducta en l’àmbit escolar en general han crescut amb una intensitat i freqüència progressives, especialment en secundària. Els mitjans de comunicació i conseqüentment l’opinió pública se n’ha fet ressò i hi ha hagut una preocupac

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

WEB RECOMANAT

Designshare: designing for the future of learning


Web on arquitectes, educadors i gestors comparteixen noves idees i dissenys pels centres educatius del present i del futur. Veieu-ne un exemple en aquesta presentació.
Saber-ne més

ISSN 1988-544X