Butlletí: 18

Per un debat serè (editorial)

Fa uns dies hem assistit a un debat a la nostra televisió pública sobre l’ensenyament. Aquest pretès debat va posar en evidència molts dels vicis crònics del país a l’hora de confrontar les diferents visions sobre l’educació, i esdevingué més un clar

Saber-ne més

Comentaris i propostes al projecte de la LEC (I) (col·laboració)

Per primera vegada es planteja una Llei d’educació per a Catalunya, després que en diverses ocasions governs anteriors haguessin elaborat alguns esborranys que mai no van reeixir. Els motius eduïts aleshores per no fer-la fou l’advertiment que el niv

Saber-ne més

Vers una escola més participativa (col·laboració)

Potser hauríem de començar a deixar de plànyer-nos per l’estat de l’educació, per la crisi educativa o pel fracàs del sistema educatiu i començar a mirar endavant, començar a fer feina i intentar canviar les coses.

Saber-ne més

LLIBRE RECOMANAT

Mal d’escola


Daniel Pennac va ser un alumne amb una discapacitat coneguda com a disortografia que li mermava la seva capacitat per retenir informació i era poc apte per a l’aprenentatge de llengües, tant la pròpia com estrangeres. És a dir, no va ser un alumne br
Saber-ne més

WEB RECOMANAT


ISSN 1988-544X