Xavier Cortés Nadal

 

TITULACIÓ

Màster d’Arxivística i Gestió Documental (ESAGED_UAB)

Llicenciat en Ciències Religioses (Institut de Ciències Religioses Sant Fructuós, INSAF)

Llicenciat en Història i Geografia (Universitat Rovira i Virgili)

 

PERFIL PROFESSIONAL

Des del curs 2000 – 2001, professor a la Fundació Educativa la Mercè (FEM) a Sant Feliu de Llobregat com a professor d’ESO de Ciències Socials i Religió, matèria que també imparteix al Batxillerat al col·legi de la FEM de Martorell. L’interessa l’aplicació didàctica dels fons d’arxiu a l’aula.

 

PUBLICACIONS

Publicacions entorn arxius i educació

Canal Besora, M., Cortés Nadal, X., Retuerta, Mª. L., (2018). L’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i els premis Edurecerca. Dins VI Jornades Educació i Arxius. Patrimoni documental i centres educatius. Barcelona, 9 de juliol de 2018. Barcelona.

Cortés Nadal, X. (2018). L’estudi dels gremis medievals amb alumnes de 2n d’ESO a través de la documentació de l’Arxiu General del Museu Marítim de Barcelona (MMB). Dins VI Jornades Educació i Arxius. Patrimoni documental i centres educatius. Barcelona, 9 de juliol de 2018. Barcelona.

Cortés Nadal, X., Retuerta, Mª. L. (2016). La col·laboració de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i el Col·legi Mare de Déu de la Mercè de Sant Feliu de Llobregat. Dins V Jornades Educació i Arxius. Patrimoni documental i centres educatius. Barcelona, 23 d’octubre de 2015. Barcelona: ICE, pp. 20 – 28.

Altres publicacions d’història de l’Educació

Cortés, X., Martorell, S. (2019). “L’Escola Ave Maria. L’ Educació a l’Escala a principis del segle XX”. Camí de Ronda,. L’Escala: Història, Vida i Patrimoni, núm. 9, pp. 4-19

Cortés Nadal, X. (2016). Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona: 50 anys educant el talent, construint el futur. Saragossa: Baula

Cortés Nadal, X. (2014). De la guarderia Isabel de Besora al col·legi Sant Pau: 50 anys d’escola diocesana a Reus. Dins Construint futur: 50è aniversari del col·legi Sant Pau de Reus. Barcelona: Casals, pp. 13-197