Teresa Triadú Vila-Abadal

Nascuda a Barcelona el 8 de març de 1958. Llicenciada en Ciències de l’Educació  per la UAB l’any 1982. Màster en direcció i gestió de centres educatius per la UB l’any 2003.

Treballo a la Institució Cultural del CIC des de fa 37 anys:

Vaig exercir la docència a l’Escola Thau Barcelona (Parvulari, EGB i BUP), durant catorze anys (setembre de 1982 a juny de 1996).

Vaig liderar la posta en marxa de l’Escola Thau Sant Cugat i en vaig exercir la direcció durant catorze anys (setembre de 1996 a juny de 2010).

Des del setembre de 2010 estic ubicada a l’Escola Joan Triadú, al barri de Gràcia, on hi ha els Cicles Formatius esportius i de disseny, escola d’Idiomes i els serveis centrals de la ICCIC. Treballo per direcció general en l’àmbit de la formació institucional (hem fet tres escoles d’estiu institucionals per a tots els docents de les nostres escoles), en la reflexió pedagògica, en l’àmbit de la comunicació pel que fa a publicacions com la revista Segell, en la col·laboració amb entitats educatives (AEC, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, Departament d’Ensenyament, Societat Catalana de Pedagogia…) i en l’àmbit cultural, que és l’altre vessant de la nostra institució, com exposicions, conferències, llibres…

Aquest curs formo part de la nova Junta del Col·legi de Doctors i Llicenciats.

Tot el que fa referència a l’educació m’interessa. És la meva professió i la meva passió. Tinc trenta-set anys d’experiència en els diferents àmbits educatius. M’agrada aprendre dels altres i, alhora, poder aportar noves idees, propostes o, simplement, el meu punt de vista.