Ricard Bahí

Mestre. Director de l’etapa d’Educació Infantil a Thau Barcelona (2000-2010),
director de l’Escola Thau Sant Cugat (2010-2018) i director pedagògic des de 2018 fins a
l’actualitat.

Interessat en tots els processos de transformació educativa i de com aquests es van
implementar en les nostres escoles. Dos fragments de dos articles personals:

“Clareja. La remor de la mainada i dels joves va amarant tots els espais de les escoles. Les veus
van ressonant com un repic constant: Bon dia! Neix una nova jornada. També uns nous temps.
Aquests han transformat les nostres vides i ens empenyen cap a altres escenaris, alguns
previsibles i d’altres fortament desconeguts. Els canvis estan servits, la capacitat que tinguin les
escoles per respondre-hi dependrà substancialment dels docents”

“La curiositat de la persona és inacabable i mai s’esgota. Amb el pas del temps es transforma, i
es manifesta en diverses temàtiques, intensitats i profunditats. En les edats primerenques és
quan és més evident. És aquí on l’escola ha de saber catalitzar-la i que actuï com un motor que
estimuli els diversos aprenentatges. Els docents han de fomentar la capacitat d’encuriosir
l’alumnat. Trobar les preguntes apropiades, amb una bona formulació que facilitin la
construcció del seu pensament, ja és, per si mateix, un aprenentatge essencial”