Pere Vilaseca i Canaleta

Postgraduat en entorns virtuals d’aprenentatge (UOC)
Postgraduat en Avaluació Formativa (UOC)