Margarita Guinó

Mestra d’educació primària, psicopedagoga i Màster en Educació i TIC. Com a membre d’IEARN Pangea; participo en el disseny, desenvolupament i coordinació de projectes col·laboratius en xarxa d’àmbit nacional i internacional; projectes que, guiats pels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, tenen com a finalitat promoure una educació de qualitat, a través de l’aprenentatge col·laboratiu, les eines digitals, el desenvolupament del plurilingüisme i la interculturalitat, i el treball dels valors que ens defineixen com a ciutadans del món.