Observatori

Informe
21 de març de 2009
Declaració conjunta dels ministres europeus d’Educació reunits a Bolonya el 19 de juny de 1999. Document que estableix els fonaments per a la implementació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), que està previst que finalitzi el 2010.
Article
Enric Roca, coordinador d'Edu21 i professor de la UAB (Revista Paradigmes núm 1: La gestió del talent)
19 de desembre de 2008
Article d’Enric Roca per a la Revista Paradigmes del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.
Article
Josep de Mirandés. Secretari general del Consell Superior d'Experts en Altes Capacitats (Revista Paradigmes núm. 1)
18 de desembre de 2008
“La nova escola de la LOE es caracteritza per el gir complet a l’atenció a la diversitat. L’educació diferent de l’ordinària, concretada en adaptacions curriculars precises, amb caràcter bàsic, i amb la interacció permanent en el grup, situa l’aula e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18