Observatori

Informe
OCDE
09 de setembre de 2009
Informe anual de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament (OCDE) sobre l’estat de l’educació al món.
Informe
Maria Gutiérrez-Domènech (Documents d'Economia "La Caixa")
14 de juliol de 2009
Aquest estudi analitza la relació entre els factors socioeconòmics i el rendiment educatiu dels alumnes de primària a Catalunya. L’anàlisi identifica que els estudiants més joves de la classe obtenen pitjors resultats acadèmics i que aquest desavanta
Article
Conrad Vilanou i Torrano, Universitat de Barcelona
12 de maig de 2009
Després de presentar en un número anterior Jaume Balmes com a sintetitzador i codificador del “seny”, ara toca referir-nos amb detall a la seva pedagogia. De fet, sembla d’allò més oportú retornar al seu pensament pedagògic, més encara si es té en co
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18