18 de octubre de 2018
Anna Jolonch, doctora en ciències de l'educació i amiga d'Edu21 (Publicat al Diari Ara)

Un salt endavant en la formació docent

La millora de la formació i l’accés a la professió docent és una de les grans preocupacions dels sistemes educatius arreu d’Europa. En un informe recent de la Comissió Europea, ‘La carrera docent a Europa: accés, progressió i suport’ (Eurydice 2018), es destaca el problema de l’escassetat i l’envelliment de la població docent. Hi ha una reducció del nombre d’estudiants que es matriculen en els cursos de formació inicial. Altres problemes comuns són la feminització de la professió i el nombre de docents que l’abandonen. La majoria de problemes es relacionen amb una qüestió més àmplia: “l’atractiu de la professió”. Per això la reforma i la millora de la formació ha esdevingut una prioritat en política educativa. Les tendències generals són una millor selecció dels estudiants, l’exigència d’un nivell de màster per prestigiar la professió o la tendència a donar més protagonisme a les escoles i els mestres a l’hora de formar als nous docents.

Llegir més.

 


Llegir el darrer butlletí Edu21